اطلاعیه های کلاس های جبرانی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399
( آخرین به روز رسانی سه شنبه مورخ  1399/07/22 ساعت  13:00)

به دانشجویان توصیه می شود به صورت روزانه این صفحه را بررسی کنند.

در این صفحه فقط مواردی که توسط اساتید محترم اطلاع رسانی می گردد ثبت می شود.

هفته روز تاریخ زمان عنوان درس استاد محل تشکیل توضیحات
ششم پنجشنبه 1399/08/08 11:00 ریاضی 2 جواد صديقي سامانه مجازی
پنجم پنجشنبه 1399/08/01 14:15 مباحثی در ریاضیات و کاربردها علي مرادزاده دهكردي سامانه مجازی
پنجم پنجشنبه 1399/08/01 13:00 جبر خطي علي مرادزاده دهكردي سامانه مجازی
پنجم پنجشنبه 1399/08/01 11:00 مبانی جبر علي مرادزاده دهكردي سامانه مجازی
پنجم پنجشنبه 1399/08/01 09:15 معادلات دیفرانسیل علي مرادزاده دهكردي سامانه مجازی
دانشجویان گرامی لطفا به دوستان خود نیز اطلاع رسانی نمایید.