اطلاعیه های عدم تشکیل کلاس در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399
( آخرین به روز رسانی سه شنبه مورخ  1399/07/22 ساعت 07:00)

به دانشجویان توصیه می شود به صورت روزانه این صفحه را بررسی کنند.

در این صفحه فقط مواردی که توسط اساتید محترم اطلاع رسانی می گردد ثبت می شود.

 

هفته روز تاریخ عنوان درس استاد توضیحات
چهارم سه شنبه 1399/07/22 زبان تخصصی ايوب همتي ولنداني
چهارم شنبه 1399/07/19 رياضي 2 مهديه ناجي اصفهاني
چهارم شنبه 1399/07/19 مباني منطق و نظريه مجموعه ها مهديه ناجي اصفهاني
سوم یکشنبه 1399/07/13 دانش خانواده و جمعيت بهناز السادات طبيبيان