اطلاعیه های عدم تشکیل کلاس در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸
( آخرین به روز رسانی یکشنبه مورخ  ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت  ۱۰:۴۵)

به دانشجویان توصیه می شود به صورت روزانه این صفحه را بررسی کنند.

در این صفحه فقط مواردی که توسط اساتید محترم اطلاع رسانی می گردد ثبت می شود.

 

هفته روز تاریخ عنوان درس استاد توضیحات
هشتم سه شنیه ۱۹ / ۰۱ / ۱۳۹۹ سیگنال ها و سیستم ها سيدسپهرالدين طباطبائي  
هشتم دو شنبه ۱۸ / ۰۱ / ۱۳۹۹ سیگنال ها و سیستم ها سيدسپهرالدين طباطبائي  
هشتم دو شنبه ۱۸ / ۰۱ / ۱۳۹۹ سيستم هاي كنترل دیجیتال سيدسپهرالدين طباطبائي هر دو سکشن
هشتم یکشنبه ۱۷ / ۰۱ / ۱۳۹۹ سيستم هاي كنترل خطي سيدسپهرالدين طباطبائي  
سوم دو شنبه ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۹۸ زبان تخصصی مکانیک حمید تیموری  
سوم دو شنبه ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۹۸ مکانیک سیالات ۱ حمید تیموری  
سوم یک شنبه ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۸ آزمایشگاه شیمی عمومی مهدیه دانایی جبرانی هفته آتی
سوم شنبه ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۸ سیستم های دیجیتال ۱ سید ایوب میرطاوسی  
دوم دو شنبه ۲۱ /۱۱ /۱۳۹۸  سیستم های کنترل دیجیتال سيدسپهرالدين طباطبائي فقط ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰
دوم یک شنبه ۲۰ /۱۱ /۱۳۹۸ دینامیک ماشین محمد قربانی
دوم شنبه ۱۹ /۱۱ /۱۳۹۸ آز دینامیک ماشین محمد قربانی
دوم شنبه ۱۹ /۱۱ /۱۳۹۸  ارتعاشات مکانیکی محمد قربانی
اول سه شنیه ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۹۸ معادلات دیفرانسیل فاطمه اختری
اول سه شنیه ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۹۸ آنالیز ریاضی فاطمه اختری
اول سه شنیه ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۹۸ آنالیز ریاضی ۱ فاطمه اختری
اول شنبه ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۸ طراحی الگوریتم مریم لطفی
اول شنبه ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۸ برنامه نویسی پیشرفته مریم لطفی