اطلاعیه های عدم تشکیل کلاس در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398
( آخرین به روز رسانی یکشنبه مورخ  1399/01/17 ساعت  10:45)

به دانشجویان توصیه می شود به صورت روزانه این صفحه را بررسی کنند.

در این صفحه فقط مواردی که توسط اساتید محترم اطلاع رسانی می گردد ثبت می شود.

 

هفته روز تاریخ عنوان درس استاد توضیحات
هشتم سه شنیه 19 / 01 / 1399 سیگنال ها و سیستم ها سيدسپهرالدين طباطبائي  
هشتم دو شنبه 18 / 01 / 1399 سیگنال ها و سیستم ها سيدسپهرالدين طباطبائي  
هشتم دو شنبه 18 / 01 / 1399 سيستم هاي كنترل دیجیتال سيدسپهرالدين طباطبائي هر دو سکشن
هشتم یکشنبه 17 / 01 / 1399 سيستم هاي كنترل خطي سيدسپهرالدين طباطبائي  
سوم دو شنبه 28 / 11 / 1398 زبان تخصصی مکانیک حمید تیموری  
سوم دو شنبه 28 / 11 / 1398 مکانیک سیالات 1 حمید تیموری  
سوم یک شنبه 27 / 11 / 1398 آزمایشگاه شیمی عمومی مهدیه دانایی جبرانی هفته آتی
سوم شنبه 26 / 11 / 1398 سیستم های دیجیتال 1 سید ایوب میرطاوسی  
دوم دو شنبه 21 /11 /1398  سیستم های کنترل دیجیتال سيدسپهرالدين طباطبائي فقط ساعت 10:30 تا 12:30
دوم یک شنبه 20 /11 /1398 دینامیک ماشین محمد قربانی
دوم شنبه 19 /11 /1398 آز دینامیک ماشین محمد قربانی
دوم شنبه 19 /11 /1398  ارتعاشات مکانیکی محمد قربانی
اول سه شنیه 15 / 11 / 1398 معادلات دیفرانسیل فاطمه اختری
اول سه شنیه 15 / 11 / 1398 آنالیز ریاضی فاطمه اختری
اول سه شنیه 15 / 11 / 1398 آنالیز ریاضی 1 فاطمه اختری
اول شنبه 12 / 11 / 1398 طراحی الگوریتم مریم لطفی
اول شنبه 12 / 11 / 1398 برنامه نویسی پیشرفته مریم لطفی