اطلاعیه های امتحانات تئوری دروس عملی در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398
( آخرین به روز رسانی دوشنبه  مورخ  1399/04/02ساعت  10:00)

به دانشجویان توصیه می شود به صورت روزانه این صفحه را بررسی کنند.

در این صفحه فقط مواردی که توسط اساتید محترم اطلاع رسانی می گردد ثبت می شود.

هفته روز تاریخ زمان عنوان درس استاد گروه درس توضیحات
نوزدهم شنبه 1399/04/07 11:00 کارگاه برنامه نویسی پیشرفته صدیقه حاتمی  
نوزدهم سه شنبه 1399/04/03 16:00 آزمایشگاه معماری کامپیوتر مريم السادات طبائيان 2
نوزدهم سه شنبه 1399/04/03 14:30 آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری مريم السادات طبائيان  
نوزدهم دوشنبه 1399/04/02 14:00 آزمایشگاه مهندسی نرم افزار فرحناز مطهر  
نوزدهم یکشنبه 1399/04/01 11:15 آزمایشگاه معماری کامپیوتر مريم السادات طبائيان 1
نوزدهم شنبه 1399/03/31 09:45 آزمایشگاه سیستم عامل مريم السادات طبائيان 1
نوزدهم شنبه 1399/03/31 16:00 آزمایشگاه سیستم عامل مريم السادات طبائيان 2
شانزدهم سه شنبه 99/03/13  14:00 کارگاه اتومکانیک کلیه گروه ها
شانزدهم دوشنبه 99/03/12 15:15 کارگاه ماشین ابزار کلیه گروه ها
شانزدهم دوشنبه 99/03/12 14:00 کارگاه جوشکاری و ورقکاری کلیه گروه ها