اطلاعیه های امتحانات تئوری دروس عملی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸
( آخرین به روز رسانی چهارشنبه  مورخ  ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ساعت  ۱۴:۴۰)

به دانشجویان توصیه می شود به صورت روزانه این صفحه را بررسی کنند.

در این صفحه فقط مواردی که توسط اساتید محترم اطلاع رسانی می گردد ثبت می شود.

هفته روز تاریخ زمان عنوان درس استاد گروه درس توضیحات
شانزدهم سه شنبه ۹۹/۰۳/۱۳  ۱۴:۰۰ کارگاه اتومکانیک کلیه گروه ها
شانزدهم دوشنبه ۹۹/۰۳/۱۲ ۱۵:۱۵ کارگاه ماشین ابزار کلیه گروه ها
شانزدهم دوشنبه ۹۹/۰۳/۱۲ ۱۴:۰۰ کارگاه جوشکاری و ورقکاری کلیه گروه ها