نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

فهرست کلاس های آفلاین هفته ششم (3 آبان لغایت 9 آبان 1399)


نکته مهم: اطلاعات جدول زیر به محض اطلاع رسانی توسط اساتید مربوطه به روزرسانی می گردد، لذا به دانشجویان توصیه می شود هر شب اطلاعیه را بررسی نمایند.

روز  تاریخ عنوان درس استاد توضیحات
چهارشنبه 1399/08/07 رياضي مهندسي مصطفي كاظمي  
چهارشنبه 1399/08/07 مدارهاي الكتريكي (2) مصطفي كاظمي  
چهارشنبه 1399/08/07 ترمودینامیک(1)  مریم اربابان  
چهارشنبه 1399/08/07 مکانیک سیالات (1) مریم اربابان  
سه شنبه 1399/08/06 مدارهاي الكتريكي ۱
محمدرضا انصاري  
سه شنبه 1399/08/06 كنترل توان راكتيو محمد حسن اميريون  
سه شنبه 1399/08/06 مکانیک سیالات (1) مریم اربابان  
سه شنبه 1399/08/06 آزمايشگاه سيستم هاي عامل طبائيان مريم السادات 13 تا 15:15هر دو گروه
سه شنبه 1399/08/06 سيگنال ها و سيستم ها سیدسپهر طباطبایی
ساعت چهارم 
دو شنبه 1399/08/5 سيستم هاي كنترل خطي سیدسپهر طباطبایی ساعت اول 
 شنبه 1399/08/3 ترموديناميك 2 مطهر صادق  

 


سکشن اول: 9:30-8:30

سکشن دوم: 10:45-9:45

سکشن سوم: 12-11

سکشن چهارم: 14-13

سکشن پنجم: 15:15-14:15

سکشن ششم: 16:30-15:30

سکشن هفتم: 17:45-16:45