برنامه کلاس های استاد کاظمی در هفته شانزدهم


تمامی کلاس های استاد کاظمی در هفته شانزدهم از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ تا ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

به صورت آفلاین برگزار می گردد.


 


برگزاری کلاس استاد مریم لطفی به صورت Offline


دروس برنامه نویسی پیشرفته و مبانی کامپیوتر و برنامه سازی استاد لطفی

روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

به صورت آفلاین برگزار می گردد.

 

توضیح در مورد کلاس های آفلاین:

درس برنامه نویسی پیشرفته:

فایل های مربوطه در lms قرار داده شده است.

جلسه ضبط شده این کلاس از طریق لینک زیر قابل دستیابی می باشد ( که در lms با عنوان جلسه آفلاین ۱۳ خرداد اعلام شده است) :

https://drive.google.com/file/d/1atLFhPM7sNPPBw1z6mdRTpyNN3W_hCsy/view?usp=sharing

درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی:

فایل های مربوطه در lms قرار داده شده است.

جلسه ضبط شده این کلاس از طریق لینک زیر قابل دستیابی می باشد ( که در lms با عنوان جلسه آفلاین ۱۳ خرداد اعلام شده است) :

https://drive.google.com/file/d/1n-t5j_oT8M4EHaRXNKARYM0Kw5ClmtHi/view?usp=sharing

 


 


برگزاری کلاس استاد علی مهرور به صورت Offline


درس روش های تولید و کارگاه (هر ۲ سکشن) استاد مهرور

روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

به صورت آفلاین برگزار می گردد.


 


برنامه کلاس های استاد طباطبائی در هفته شانزدهم


کلاس های استاد طباطبائی در هفته شانزدهم از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ تا ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

به شرح زیر برگزار می گردد:

روز سکشن عنوان درس نوع
یکشنبه اول كنترل خطی آفلاين
دوشنبه سوم كنترل ديجيتال * آزمون *
دوشنبه چهارم سيگنالها و سيستمها آفلاين
دوشنبه ششم كنترل ديجيتال * آزمون *
سه شنبه اول سيگنالها و سيستمها آفلاين

توضیح در مورد کلاس کنترل دیجیتال:

شرکت تمامی دانشجویان در هر دو آزمون الزامی می باشد.


 


استاد راهنمای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۸


اساتید راهنمای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۸ به شرح جدول پیوست اعلام می گردد.

دانشجویان مذکور می بایست هر چه سریعتر برای شروع پایان نامه و آماده کردن پروپزال با استاد راهنمای تعیین شده در ارتباط باشند.


 


برگزاری کلاس های استاد حمید تیموری (آنلاین)کلاس های استاد حمید تیموری از هفته بعد (هفته پانزدهم) به صورت آنلاین برگزار می گردد.کلاس های استاد مرتضی صفرپور به صورت Offline


درس اندیشه اسلامی ۲ استاد صفرپور (هر دو گروه)

در هفته های ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ ترم

(دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ 

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ 

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ 

به صورت آفلاین برگزار می گردد.


 


کلاس های نقشه کشی صنعتی ۲ استاد سیدمحمدرضا ستاینده به صورت Offline


کلاس های نقشه کشی صنعتی۲ استاد سیدمحمدرضا ستاینده

در هفته های ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ ترم

(شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ و یکشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۴

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ و یکشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ و یکشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۸)

به صورت آفلاین برگزار می گردد.


 


کلاس های استاد حبیب ا… تاکی به صورت Offline


تمامی کلاس های استاد حبیب ا… تاکی

در هفته های ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ ترم

(دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ و سه شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ و سه شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ و سه شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۶)

به صورت آفلاین برگزار می گردد.


 


کلاس تفسیر موضوعی قرآن استاد دهقان به صورت Offline


کلاس تفسیر موضوعی قرآن استاد نیلوفر دهقان

به صورت ۳ هفته Offline و ۱ هفته Online برگزار می گردد.

اولین تاریخ کلاس Offline دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ می باشد.