مطالب توسط مدیر

‏تقویم آموزشی‏

تقويم نيمسال اول سال تحصيلي ۹۹-۱۳۹۸ ¤ انتخاب واحد مقدماتی سه‏ شنبه ۱۷ الی جمعه ۲۷ اردیبهشت ماه ۹۸ ثبت نام و انتخاب واحد اصلی دوشنبه ۱۱ الی سه شنبه ۱۲ شهریور ماه ۹۸ شروع کلاس‏های تئوری شنبه ۲۳ شهریور ماه ۹۸ حذف و اضافه دوشنبه ۸ الی سه شنبه ۹ مهر ماه ۹۸ شروع کلاس […]