مطالب توسط مجید لطفی

فهرست کلاس های آفلاین هفته ششم (3 آبان لغایت 9 آبان 1399)

  نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 فهرست کلاس های آفلاین هفته ششم (3 آبان لغایت 9 آبان 1399) نکته مهم: اطلاعات جدول زیر به محض اطلاع رسانی توسط اساتید مربوطه به روزرسانی می گردد، لذا به دانشجویان توصیه می شود هر شب اطلاعیه را بررسی نمایند. روز  تاریخ عنوان درس استاد توضیحات چهارشنبه 1399/08/07 رياضي […]

جدول کلاس جبرانی

اطلاعیه های کلاس های جبرانی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 ( آخرین به روز رسانی سه شنبه مورخ  1399/07/22 ساعت  13:00) به دانشجویان توصیه می شود به صورت روزانه این صفحه را بررسی کنند. در این صفحه فقط مواردی که توسط اساتید محترم اطلاع رسانی می گردد ثبت می شود. هفته روز تاریخ زمان […]

جدول عدم تشکیل کلاس

اطلاعیه های عدم تشکیل کلاس در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 ( آخرین به روز رسانی سه شنبه مورخ  1399/07/22 ساعت 07:00) به دانشجویان توصیه می شود به صورت روزانه این صفحه را بررسی کنند. در این صفحه فقط مواردی که توسط اساتید محترم اطلاع رسانی می گردد ثبت می شود.   هفته روز تاریخ عنوان […]